Výstava "Karel I. - známý a neznámý poslední český král"

     

Hradní stráž na státním zámku Konopiště

ve středu dne 11. července 2018

V roce 2018 si zámek Konopiště řadou akcí připomíná 100. výročí ukončení 1. světové války, vzniku Československé republiky a zániku Rakousko-uherské monarchie.

Samostatná výstava a doprovodný program jsou věnovány osobě posledního rakouského císaře a českého krále Karla I. Tematicky zaměřené přednášky a prohlídky přibližují životní osudy arcivévody Františka Ferdinanda d´Este, který byl 27 let majitelem konopišťského panství, jeho manželky Sophie, vévodkyně z Hohenbergu, a jejich dětí.

Jak následník trůnu, který se stal v červnu 1914 obětí atentátu v Sarajevu, tak poslední nositel panovnické autority na našem území měli velmi blízký a osobní vztah k armádě. V poměrně mladém věku se stali důstojníky a působení u vybraných jednotek je přivedlo do různých koutů Rakouska-Uherska. Císař Karel I. byl navíc jedním z mála panovníků, kteří měli zkušenost z bojové linie. Oba cítili respekt a úctu ke každému vojákovi a snažili se zachovávat vojenské hodnoty cti a věrnosti.

Pražský hrad v našich dějinách představuje významný symbol kontinuity a tradice. Jako sídlo knížat, králů a prezidentů je jedinečným svorníkem mezi žitou současností a počátky existence našeho státu za přemyslovské vlády. Hrad střeží vojáci elitní jednotky, která patří mezi ty nejviditelnější složky armády České republiky. Její služba stojí pod heslem „Pravda vítězí.“

Armáda, vojenství a tradice – to vše výše uvedené spojuje a propojuje. Proto jsme velmi rádi, že pan prezident republiky souhlasil s naprosto výjimečným počinem, kterým je provedení přehlídkového vystoupení vojáků Hradní stráže mimo areál Pražského hradu, a to na zámku Konopiště. Podobné akce se konají velmi zřídka. Návštěvníci SZ Konopiště tak budou mít ve středu dne 11. července 2018 jedinečnou možnost shlédnout ve 12:00 hodin a ve 14:00 hodin ukázky cviků a zacházení se zbraní vojáků v působivých uniformách Theodora Pištěka a za hudebního doprovodu členů Fanfárového orchestru Hradní stráže. Připravena je také prohlídka motocyklu příslušníka Roty zabezpečení (motocyklové čety).

Ti, kteří chtějí prezentaci armádní tradice zažít, jsou srdečně zváni na dolní zámecké nádvoří. Z důvodů zabezpečení připraveného programu prosíme o příchod do 11:50 hodin / 13:50 hodin.

Vybíráme z tiskovýc zpráv:

„Známý i neznámý poslední český král.“ Výstava na Konopišti připomněla Karla I.

Výstavu slavnostně zahájil prezident Václav Klaus a armádní generál Josef Bečvář.

 

 

 

ZVONĚNÍ NA POČEST KARLA I.

Karel I.docx
DOCX (92,85 KB)
Karel I. - 2.4.docx
DOCX (1,16 MB)