Zvon pro zámek Konopiště je na světě (pátek dne 17. listopadu 2017, 17:00 h) Členové čestného výboru pro pořízení nového zvonu zámecké kaple sv. Huberta na Konopišti s radostí oznamují, že ve dnech 16. a 17. listopadu 2017 byl zvon odlit - a tím se podle zvonařské tradice „narodil“. Jeho zhotovitelem je renomovaná firma Grassmayr z tyrolského Innsbrucku, která se zvonařstvím zabývá již více než 400 let. Slavnostní chvíli přihlíželi přímo na místě Pražští zvoníci svatovítští, kteří v průběhu roku měli dohled nad zřízením a organizací veřejné sbírky, která celý projekt umožnila. Díky velkorysým příspěvkům měst, obcí, institucí, soukromých firem, ale i jednotlivců – zkrátka všech, kteří se cítí být s Konopištěm nějak spojeni – se tak podaří vrátit zámeckému areálu opět „hlas“, o který ho připravili nacisté před více jak 73 lety. Zvon bude dopraven do České republiky v průběhu příštího týdne. Na zámku Konopiště bude pak připraven pro obřad vysvěcení, který vykoná Jeho Eminence Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, ve středu dne 29. listopadu 2017 v 18:00 hodin. Následovat bude slavnostní bohoslužba v zámecké kapli, během níž bude zvon zavěšen do zvonice, aby se v závěru mše svaté poprvé rozezněl. Délka prvního zvonění bude dána symbolikou mimořádné chvíle a závěrem jubilejního roku, během něhož jsme si připomněli 300 let od narození jediné české vládnoucí královny Marie Terezie. Bližší informace k obřadu budou oznámeny v následujících dnech. ___________________________________________________________________________ Innsbruck, 17. listopadu 2017 nový zvon pro zámek Konopiště po odlití a vyndání z formy  Čestný výbor pro pořízení nového zvonu chce tímto poděkovat panu Johannu Grassmayrovi (vlastníkovi zvonařské firmy Grassmayr), který odlití zvonu řídil, panu Tomáši Stařeckému, panu Michaelu Měšťanovi a panu Radku Rejškovi, kteří vedli odborné konzultace a významně se podíleli na přípravě návrhů podoby a výzdoby zvonu (včetně organizačně-technického zajištění)… …ale zejména všem dárcům, bez jejichž finanční pomoci bychom dnes nemohli psát a číst tyto řádky. Zvon bude – jak pevně věříme – po další staletí připomínat svým krásným hlasem ochotu a laskavost mecenášů a podporovatelů, kteří dobře ví, že „…zvony se mají nechat znít…“ Děkujeme !