Slavnost Božího Těla na Konopišti

Společenské akce

Slavnost Božího Těla, která má na Konopišti staletou tradici, bude letos zahájena na rozcestí "U kapliček", kde je krásné pietní místo a prostor pro více návštěvníků. Pak vstoupíme do Růžové zahrady a budeme pokračovat zastavením v Korkovém pavilonu, u jezírka a na podestě na schodišti. Podle starého způsobu oživí procesí pouze zpěv s doprovodem varhan.

Celebruje: opat Michael Pojezdný O. Praem., farář Marcel Timko