Slavnost Božího těla na Konopišti

Společenské akce

Slavnost Božího těla na Konopišti, která se v dobách, kdy panství vlastnil arcivévoda František Ferdinand d´Este konala pravidelně, byla před několika lety obnovena. Začíná na jižní terase bohoslužbou a pokračuje parkem se zastaveními u Diany, Křížové cesty a na východní terase, kde je ukončena. Celebrovat bude opat strahovský, pan Michael Pojezdný.

V případě nepříznivého počasí se akce koná v Muzeu sv. Jiří.