Adventní koncert středověké hudby na Konopišti

Koncert

Milostné písně trubadúrů a středověké mariánské poutnické zpěvy

7. prosince 2017 od 19 hodin
v zámecké kapli na Konopišti

Poslední akce letošní sezóny a krásné rozloučení s rokem 2017.

Na koncertu zazní milostné písně truvérů a trubadúrů Evropy 12.–13. století, české mariánské písně z doby Karla IV. a středověké mariánské poutnické zpěvy.
Účinkuje Hana Sar Blochová – zpěv, gotická harfa, psaltérium, flétny, bicí nástroje.

Rezervace: