Slavnostní bohoslužba na počest bl. Karla I. celebrovaná v zámecké kapli sv. Huberta na zámku Konopiště

Společenské akce

Slavnostní bohoslužba na počest blahoslaveného Karla I., posledního českého krále a synovce arcivévody Františka Ferdinanda d´Este, celebrovaná v zámecké kapli sv. Huberta J.E. Mons. Janem Vokálem, sídelním biskupem královéhradeckým.