Kromě čtyř hlavních okruhů jsou zpřístupněny expozice doplňkové -

- skleníky v Růžové zahradě zde

- Muzeum sv. Jiří zde

- Střelnice zde