Zámek Konopiště - akce 2016

* Návštěvnická sezóna začíná na Velký pátek 25. března a končí 30. listopadu

* Výstava "Dvakrát kolem světa" - cestovatelé František Ferdinand d´Este, Hanzelka a Zikmund - na jižní terase zámku. zde

* Zámek Konopiště v roce 2016 věnuje návštěvníkům několik vzpomínek na císaře Františka Josefa I., k 100. výročí jeho úmrtí: 

* 6. července od 18:00 hod: "Arcivévodkyně Sophie. Život matky císaře Františka Josefa I., jediného „muže“ na habsburském dvoře v době revolučních změn." Přednáší pan Jindřich Forejt.  zde

* Večerní prohlídky zámku zvané: „Za starých časů monarchie“ od 4. května do 21. září: (každou druhou středu od 20:00 hod) Společně se s našimi návštěvníky vrátíme více než o 100 let zpátky a pokusíme se vžít do starých dobrých časů za Rakouska-Uherska, představíme osobnost samotného císaře Františka Josefa I., jeho krásnou manželku Alžbětu, zvanou „Sisi“, korunního prince Rudolfa a další významné členy vládnoucí habsburské rodiny a jejich vzájemné vazby na tehdejšího majitele konopišťského zámku Františka Ferdinanda d´Este.

* Večerní prohlídky s panem Jindřichem Forejtem: „Životní osud arcivévody-následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este a jeho potomků“. 20.7., 23.7., 12.8.,26.8. zde

* 21. listopadu100. výročí úmrtí Františka Josefa I. (ukončení - formou přednášky v expozici tzv. Kronprinc)

* Večerní prohlídky parku a skleníků v Růžové zahradě (1 x měsíčně - vždy v sobotu od 19:00 hod:  14. května, 18. června, 23. července a 10. září)

* Další plánované akce, svátky, oslavy, vzpomínky a výročí:

  • 6. – 7. srpnaSlavnost ovocných knedlíků
  • 22. – 24. července: vojenský historický klub CARNIVORA na Konopišti
  • 27. srpna: Hradozámecká noc
  • 28. září: prohlídka věže Václavky
  • 26. listopadu: adventní čas skleníků v Růžové zahradě
  • 3. prosince: čertovské sklepení
  • 10. prosince: adventní prohlídka zámeckých komnat