Gotické sklepení

Původní gotické sklepy, vytesané do žulového podloží. Nacházejí se pod horním nádvořím a tvoří systém chodeb a sklepních místností.

Mimořádně zpřístupněné sklepení v měsíci srpnu, které se nachází pod horním nádvořím. Teplota se pohybuje kolem 13°C. Celkem vede do sklepů 67 schodů.

Systém sklepních chodeb a místností je vytesán do skály a do dnešních dob si zachoval svoji původní podobu. Valené gotické klenby se střídají s kamennými neopracovanými stropy, cihlové schody s kamennými stupni. Prohlídka zavede návštěvníky do unikátních prostor, které jsou běžně nepřístupné.

Základní informace

  • délka 40 minut
  • max. 10 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
1. 8.–31. 8. út–ne 10.10–10.50
1. 8.–31. 8. út–ne 14.10–14.50

Vstupné

rezervace doporučena