Svatební obřady

Milí snoubenci, zámek Konopiště je romantické místo propojené s příběhem opravdové lásky arcivévody Františka Ferdinanda d´Este a jeho osudové ženy hraběnky Žofie Chotkové, kteří právě zde prožívali nádherné chvíle svého životního rodinného štěstí. V prostorách zámku je možné uzavřít občanský i církevní sňatek. Svatební obřady probíhají celoročně. Termín je možné rezervovat telefonicky nebo mailem. Závazným se stává po podpisu smlouvy o konání svatebního obřadu a zaplacení pronájmu pouze hotově.

V současné době nabízíme mimořádnou příležitost uzavřít sňatek i v dalších prostorách  v Růžovém salonku (velice útulný pokoj pro menší intimní a romantický obřad). V Růžovém salonku je také umístěn ornát ze svatebních šatů vévodkyně Žofie. K obřadům v tomto salonu je v ceně fotografování na přilehlém balkoně.
Kontakt: konopiste@npu.cz, 317 721 366

 

Termíny svateb 2023

14.1., 18.2., 18.3., 22.4., 6.5., 10.6., 24.6., 1.7., 29.7., 5.8., 19.8., 2.9., 16.9., 21.10., 11.11., 2.12.

Jsou možné i mimořádné termíny.

V ceně obřadu je započítána základní květinová výzdoba, povolení k fotografování a natáčení pro soukromé účely v místě obřadu, ve svatebním salonku možnost zapůjčení HIFI věže nebo elektrické přípojky v exteriérech, krátkodobé parkování na parkovišti u kapliček na základě vydaného povolení od MÚ v Benešově pro max. 10 aut.

Místa k obřadu a ceny:

Mimořádně:

 • Růžový salonek: cena: 10.890 Kč vč. DPH kapacita 8 osob (v ceně focení na přilehlém balkonku)

 • svatební salonek – cena: 6.900 Kč vč. DPH – kapacita 30 míst
 • kaple sv. Huberta – cena: 10.890 Kč vč. DPH – kapacita 50 míst
 • Růžová zahrada – 1 parter – cena: 9.400 Kč vč. DPH
 • terasa U Diany, U panen – cena: 6.900 Kč vč. DPH
 • na jiném místě dle dohody
 • doba trvání pronájmu 45 minut

Při nepříznivém počasí je možné na žádost snoubenců vždy obřad přesunout z exteriérů do svatebního salonku – nejpozději 2 hodiny před zahájením pronájmu. Rozdíl v ceně se nevrací.

Volný termín svatebního obřadu zjistíte na správě zámku. Termín je možné rezervovat, závazným se stává po podpisu Smlouvy o konání svatebního obřadu. Smlouva se zpravidla uzavírá s oběma snoubenci, u cizinců stačí podpis jednoho ze snoubenců, popř. podpis jimi pověřeného prostředníka. Po předchozí rezervaci je třeba uzavřít smlouvu do 30 dnů.

Úřední záležitosti vyřídíte na matrice Městského úřadu v Benešově (tel. 317 754 219).

Organizace obřadu je zajištěna pracovníky správy zámku. Vzhledem k tomu, že svatební obřady probíhají v bezpečnostním režimu památkového objektu, je nezbytné, aby všichni svatební hosté plně respektovali pokyny těchto pracovníků (zákaz kouření, pohyb pouze ve vyhrazených prostorách, dodržení časového harmonogramu apod.)

Organizace svatebních obřadů:

 • v době obřadu není v objektu možné kouření, ani požívání alkoholických nápojů, kromě případného přípitku snoubenců a svědků
 • chůze po dlážděných nádvořích, terasách a pískových či travnatých plochách v zámeckém parku vyžaduje zvýšenou opatrnost
 • je zakázáno na novomanžele házet rýži, hrách, konfety či cokoli jiného, rozbíjet talíř pro štěstí apod., jak bývá v duchu tradic zvykem – toto omezení platí pro celý areál zámku včetně nádvoří a zahrady
 • toalety se nacházejí na nádvoří, ve svatebním salonku a u bistra v Růžové zahradě
 • do kaple sv. Huberta se vstupuje z nádvoří zámku hromadně a odchází zase všichni společně (nelze přicházet a odcházet jednotlivě). Uvnitř zámku nejsou k dispozici toalety – na všechny tyto okolnosti je třeba svatebčany upozornit předem.
 • za dodržení stanovených podmínek a za případné vzniklé škody odpovídají objednatelé. Při nedodržení smluvních podmínek má správa zámku právo obřad bez náhrady nezahájit, popř. ukončit i v jeho průběhu.

Kontakt:

Správa státního zámku Konopiště, tel. 317 721 366

e-mail: kmochova.radka@npu.cz, konopiste@npu.cz

Po–Pá od 7.00–14.00 hod., nejlépe po předchozí domluvě

Průběh standardního obřadu:

 • příjezd vozidel na parkoviště ke kapličkám (max. 10 aut s povolením MÚ), z toho dvě auta lze parkovat na pískové cestě u zámku. Je nutné umožnit průjezd ostatních vozidel či vozidel záchranného integrovaného systému!
 • případná další auta využijí jedno z centrálních parkovišť, která nejsou pod správou NPÚ
 • shromáždění před místem obřadu
 • příprava hudební produkce – snoubenci si hudební doprovod zajišťují sami pomocí jimi určené osoby
 • administrativní úkony vedené matrikářkou
 • příchod na místo obřadu
 • obřad
 • gratulace svatebčanů
 • možnost fotografování
 • odchod z místa obřadu
 • fotografování v exteriérech zámeckého parku

Časový harmonogram je nutno dodržet – celková doba svatby (od zahájení před místem obřadu až po odchod novomanželů) je maximálně 45 minut!

Pokud je harmonogram v některém bodu narušen (např. pozdním příjezdem), musí být operativně zkrácen.

Možnost realizace jiných obřadů:

zásnuby, stříbrná, zlatá a diamantová svatba, křest

Fotografování svatebčanů v zámeckých interiérech:

 • Fotografování je omezeno počtem 4 osob vč. novomanželů + 1 fotograf. Natáčení na videokameru není povoleno.
 • Rezervace je nutná nejpozději týden před svatebním obřadem, platba nejpozději 1 den před obřadem. Cena 2.420 Kč vč. DPH 21 %.
 • V určených interiérech je třeba upřednostnit návštěvnický provoz a řídit se pokyny pracovníka zámku.
 • Fotografování je omezeno časovým limitem 30 minut.
 • Nejpozději 30 minut po skončení obřadu je třeba se přihlásit na správě zámku (zvonek u hlavní brány), případně v pokladně zámku, jinak je rezervace zrušena a poplatek není možné vrátit.