Svatební obřady

Milí snoubenci, zámek Konopiště je romantické místo propojené s příběhem opravdové lásky arcivévody Františka Ferdinanda d´Este a jeho osudové ženy hraběnky Žofie Chotkové, kteří právě zde prožívali nádherné chvíle svého životního rodinného štěstí. V prostorách zámku je možné uzavřít občanský i církevní sňatek. Svatební obřady probíhají celoročně. Termín je možné rezervovat telefonicky nebo mailem. Závazným se stává po podpisu smlouvy o konání svatebního obřadu a zaplacení pronájmu pouze hotově.

Mimořádně nabízíme možnost uzavřít sňatek v Růžovém salonku (velice útulný pokoj pro menší intimní a romantický obřad). K obřadům v tomto salonu je v ceně fotografování na přilehlém balkoně. Kontakt: konopiste@npu.cz, 317 721 366

 

Termíny svateb 2023

21.10., 11.11., 2.12.

Termíny svateb na rok 2024 

 13.1., 17.2., 16.3., 6.4., 20.4., 4.5., 8.6., 22.6., 13.7., 27.7., 3.8., 17.8., 7.9., 21.9., 12.10., 16.11., 7.12.

Jsou možné i mimořádné termíny.

V ceně obřadu je započítána základní květinová výzdoba, povolení k fotografování a natáčení pro soukromé účely v místě obřadu, ve svatebním salonku možnost zapůjčení HIFI věže nebo elektrické přípojky v exteriérech, krátkodobé parkování na parkovišti u kapliček na základě vydaného povolení od MÚ v Benešově pro max. 10 aut.

Místa k obřadu a ceny:

Mimořádně:

 • Růžový salonek: cena: 10.890 Kč vč. DPH kapacita 8 osob (v ceně focení na přilehlém balkonku)

 • svatební salonek – cena: 6.900 Kč vč. DPH – kapacita 30 míst
 • kaple sv. Huberta – cena: 10.890 Kč vč. DPH – kapacita 50 míst
 • Růžová zahrada – 1 parter – cena: 9.400 Kč vč. DPH
 • terasa U Diany, U panen – cena: 6.900 Kč vč. DPH
 • na jiném místě dle dohody
 • doba trvání pronájmu 45 minut

Při nepříznivém počasí je možné na žádost snoubenců vždy obřad přesunout z exteriérů do svatebního salonku – nejpozději 2 hodiny před zahájením pronájmu (v max. počtu 30 osob). Rozdíl v ceně se nevrací.

Volný termín svatebního obřadu zjistíte na správě zámku nebo matrice MÚ v Benešově. Termín je možné rezervovat, závazným se stává po podpisu Smlouvy o konání svatebního obřadu. Smlouva se zpravidla uzavírá s oběma snoubenci, u cizinců stačí podpis jednoho ze snoubenců, popř. podpis jimi pověřeného prostředníka. Po předchozí rezervaci je třeba uzavřít smlouvu do 30 dnů.

Úřední záležitosti vyřídíte na matrice Městského úřadu v Benešově (tel. 317 754 219).

Organizace obřadu je zajištěna pracovníky správy zámku. Vzhledem k tomu, že svatební obřady probíhají v bezpečnostním režimu památkového objektu, je nezbytné, aby všichni svatební hosté plně respektovali pokyny těchto pracovníků (zákaz kouření, pohyb pouze ve vyhrazených prostorách, dodržení časového harmonogramu apod.)

Organizace svatebních obřadů:

 • v době obřadu není v objektu možné kouření, ani požívání alkoholických nápojů, kromě případného přípitku snoubenců a svědků
 • chůze po dlážděných nádvořích, terasách a pískových či travnatých plochách v zámeckém parku vyžaduje zvýšenou opatrnost
 • je zakázáno na novomanžele házet rýži, hrách, konfety či cokoli jiného, rozbíjet talíř pro štěstí apod., jak bývá v duchu tradic zvykem – toto omezení platí pro celý areál zámku včetně nádvoří a zahrady
 • toalety se nacházejí na nádvoří, ve svatebním salonku a u bistra v Růžové zahradě
 • do kaple sv. Huberta se vstupuje z nádvoří zámku hromadně a odchází zase všichni společně (nelze přicházet a odcházet jednotlivě). Uvnitř zámku nejsou k dispozici toalety – na všechny tyto okolnosti je třeba svatebčany upozornit předem.
 • za dodržení stanovených podmínek a za případné vzniklé škody odpovídají objednatelé. Při nedodržení smluvních podmínek má správa zámku právo obřad bez náhrady nezahájit, popř. ukončit i v jeho průběhu.

Kontakt:

Správa státního zámku Konopiště, tel. 317 721 366

e-mail: kmochova.radka@npu.cz, konopiste@npu.cz

Po–Pá od 7.00–14.00 hod., nejlépe po předchozí domluvě

Průběh standardního obřadu:

 • příjezd vozidel na parkoviště ke kapličkám (max. 10 aut s povolením MÚ), z toho dvě auta lze parkovat na pískové cestě u zámku. Je nutné umožnit průjezd ostatních vozidel či vozidel záchranného integrovaného systému!
 • případná další auta využijí jedno z centrálních parkovišť, která nejsou pod správou NPÚ
 • shromáždění před místem obřadu
 • příprava hudební produkce – snoubenci si hudební doprovod zajišťují sami pomocí jimi určené osoby
 • administrativní úkony vedené matrikářkou
 • příchod na místo obřadu
 • obřad
 • gratulace svatebčanů
 • možnost fotografování
 • odchod z místa obřadu
 • fotografování v exteriérech zámeckého parku

Časový harmonogram je nutno dodržet – celková doba svatby (od zahájení před místem obřadu až po odchod novomanželů) je maximálně 45 minut!

Pokud je harmonogram v některém bodu narušen (např. pozdním příjezdem), musí být operativně zkrácen.

Možnost realizace jiných obřadů:

zásnuby, stříbrná, zlatá a diamantová svatba, křest

Fotografování svatebčanů v zámeckých interiérech:

 • Fotografování je omezeno počtem 4 osob vč. novomanželů + 1 fotograf. Natáčení na videokameru není povoleno.
 • Rezervace je nutná nejpozději týden před svatebním obřadem, platba nejpozději 1 den před obřadem. Cena 2.420 Kč vč. DPH 21 %.
 • V určených interiérech je třeba upřednostnit návštěvnický provoz a řídit se pokyny pracovníka zámku.
 • Fotografování je omezeno časovým limitem 30 minut.
 • Nejpozději 30 minut po skončení obřadu je třeba se přihlásit na správě zámku (zvonek u hlavní brány), případně v pokladně zámku, jinak je rezervace zrušena a poplatek není možné vrátit.