Open FROM APRIL TO NOVEMBER every day besides Monday.

Four castle tours, Rose garden with greenhouses, additional expositions (Museum of st. George, Shooting range).                                                    Guided tour in foreign language (English, German, Russian, Italian, French...):  300,-Czk full admission; 210,- Czk reduced admission; Reservation fee: 20,- Czk/person                                     

Recommended trips

TÉMATA SEZONY 2017

V letošním roce si připomínáme v rámci cyklu Rok renesanční šlechty významný rod Hodějovských, který vlastnil Konopiště v předbělohorké době, kdy české země dosáhly rozkvětu a uměleckého obrození za vlády císaře Rudolfa II. a zároveň se vyostřovaly náboženské střety, které vyústily v třicetiletou válku a citelné postihy pro nekatolíky. Rod Hodějovských a život v renesanci se bude na Konopišti připomínat během celého roku formou speciálních prohlídek, přednášek a koncertních vystoupení.