„Moc a sláva – Rudolf první, melancholický a poslední“ – večerní prohlídky na Konopišti

Netradiční prohlídka

 • Konopiště ()
 • 17. 4. 2019
 • 18.00–19.30

 • 3. 4. 2019
 • 18.00–19.30

 • 1. 5. 2019
 • 18.00–19.30

 • 29. 5. 2019
 • 18.00–19.30

 • 12. 6. 2019
 • 18.00–19.30

 • 26. 6. 2019
 • 18.00–19.30

 • 10. 7. 2019
 • 18.00–19.30

 • 24. 7. 2019
 • 18.00–19.30

 • 7. 8. 2019
 • 18.00–19.30

 • 21. 8. 2019
 • 18.00–19.30

 • 4. 9. 2019
 • 18.00–19.30

 • 18. 9. 2019
 • 18.00–19.30

 • 2. 10. 2019
 • 18.00–19.30

 • 16. 10. 2019
 • 18.00–19.30

 • 30. 10. 2019
 • 18.00–19.30

 • 13. 11. 2019
 • 18.00–19.30

 • 27. 11. 2019
 • 18.00–19.30
 • 300,- Kč

Od 3. dubna se koná večerní prohlídka nových prostor! Letos vstoupíte do gotiky a doby rytířů, časů alchymie i labutí písně habsburské etapy.
To vše s „Rudolfem prvním, melancholickým a posledním“.

V letošním roce budeme věnovat večerní prohlídky třem slavným Rudolfům z rodu habsburského u příležitosti 130. výročí tragédie v Mayerlingu a sebevraždy následníka trůnu Rudolfa, který na Konopiště jezdil na lovy v době, kdy jej vlastnili ještě Lobkovicové.
Zároveň připomeneme i:
- Rudolfa I., první mocný Habsburk, vítěz nad Přemyslem Otakarem II. v bitvě na Moravském poli, který sehrál roli v událostech, jež daly vzniknout Konopišti. Jeho sochu v nadživotní velikosti dostal arcivévoda František Ferdinand v roce 1913 od českých šlechticů k 50. narozeninám.
- a Rudolfa II. Ten přenocoval na Konopišti 23. prosince 1576 u Jana ze Šternberka spolu se svojí matkou Marií Španělskou a bratry Maxmiliánem a Matyášem. V té době mu bylo 24 let. Rudolf II. je znám především pro své umělecké sbírky nedozírné hodnoty, jako příznivce a mecenáš alchymie. Za jeho vlády také Jan Jesenius provedl v Praze první pitvu lidského těla.
S těmito mocnými, slavnými a melancholickými velikány se setkáte v nejzajímavějších zákoutích a salonech zámku při večerních prohlídkách. Na prohlídku je nutná předchozí rezervace.