Svatební obřady

Milí snoubenci, zámek Konopiště je romantické místo, propojené s příběhem opravdové lásky posledního soukromého majitele zámku arcivévody Františka Ferdinanda d´Este a jeho osudové ženy hraběnky Žofie Chotkové, kteří právě zde prožívali nádherné chvíle svého životního rodinného štěstí. V prostorách zámku je možné uzavřít občanský i církevní sňatek. Svatební obřady probíhají celoročně.  

 

TERMÍNY SVATEB V ROCE 2019:

sobota   12.1., 26.1., 16.2., 16.3., 23.3., 6.4., 27.4., 11.5., 25.5., **8.6., **22.6., 20.7., 3.8., 24.8., 14.9., 21.9., 12.10.,26.10., 9.11., 23.11., 7.12.

pátek   12.7., 2.8., 6.9  

 

Jsou možné i mimořádné termíny.

* zbývají poslední časy

** termín je již obsazen

 V ceně obřadu je započítána základní květinová výzdoba, povolení k fotografování a natáčení pro soukromé účely v místě obřadu, ve svatebním salonku možnost zapůjčení HIFI věže nebo elektrické přípojky v exteriérech, krátkodobé parkování na parkovišti u kapliček na základě vydaného povolení od MÚ v Benešově pro max. 10 aut.

Místa k obřadu a ceny:

 • svatební salonek – cena: 6.900,-Kč vč. DPH – kapacita 30 míst na sezení + max. 30 na stání
 • kaple sv. Huberta – cena: 10.890,- Kč vč. DPH (od listopadu do března denně, od dubna do října pouze ve všední dny, v čase 12:15-13:00 hodin) – kapacita 50 míst na sezení + max. 50 na stání
 • Růžová zahrada – 1 parter – cena: 9.400,-Kč vč. DPH
 • terasa U Diany, U panen – cena: 6.900,- Kč vč. DPH
 • na jiném místě dle dohody
 • doba trvání pronájmu 45 minut

Při nepříznivém počasí je možné na žádost snoubenců vždy obřad přesunout z exteriérů do svatebního salonku – nejpozději 2 hodiny před zahájením pronájmu. Rozdíl v ceně se nevrací.

Volný termín svatebního obřadu zjistíte na správě zámku. Termín je možné rezervovat, závazným se stává po podpisu Smlouvy o konání svatebního obřadu. Smlouva se zpravidla uzavírá s oběma snoubenci, u cizinců stačí podpis jednoho ze snoubenců, popř. podpis jimi pověřeného prostředníka. Po předchozí rezervaci je třeba uzavřít smlouvu do 30 dnů.

Úřední záležitosti vyřídíte na matrice Městského úřadu v Benešově (tel.  317 754 219).

Organizace obřadu je zajištěna pracovníky správy zámku. Vzhledem k tomu, že svatební obřady probíhají v bezpečnostním režimu památkového objektu, je nezbytné, aby všichni svatební hosté plně respektovali pokyny těchto pracovníků (zákaz kouření, pohyb pouze ve vyhrazených prostorách, dodržení časového harmonogramu apod.)

Organizace svatebních obřadů:

 • v době obřadu není v objektu možné kouření, ani požívání alkoholických nápojů, kromě případného přípitku snoubenců a svědků
 • chůze po dlážděných nádvořích, terasách a pískových či travnatých plochách v zámeckém parku vyžaduje zvýšenou opatrnost
 • je zakázáno na novomanžele házet rýži, hrách, konfety či cokoli jiného, rozbíjet talíř pro štěstí apod., jak bývá v duchu tradic zvykem – toto omezení platí pro celý areál zámku včetně nádvoří a zahrady
 • toalety se nacházejí na nádvoří, ve svatebním salonku a u bistra v Růžové zahradě
 • do kaple sv.Huberta se vstupuje z nádvoří zámku hromadně a odchází zase všichni společně (nelze přicházet a odcházet jednotlivě)Uvnitř zámku nejsou k dispozici toalety - na všechny tyto okolnosti je třeba svatebčany upozornit předem.
 • Za dodržení stanovených podmínek a za případné vzniklé škody odpovídají objednatelé. Při nedodržení smluvních podmínek má správa zámku právo obřad bez náhrady nezahájit, popř. ukončit i v jeho průběhu.

Kontakt:

Správa státního zámku Konopiště, tel. 317 721 366

e-mail: kmochova.radka@npu.cz, konopiste@npu.cz

Po-Pá od 7:00-14:00 hod., nejlépe po předchozí domluvě

 Průběh standardního obřadu:

- příjezd vozidel na parkoviště ke kapličkám (max. 10 aut s povolením MÚ), z toho dvě auta lze parkovat na pískové cestě u zámku. Je nutné umožnit průjezd ostatních vozidel či vozidel záchranného integrovaného systému!

- případná další auta využijí jedno z centrálních parkovišť, která nejsou pod správou NPÚ

- shromáždění před místem obřadu

- příprava hudební produkce – snoubenci si hudební doprovod zajišťují sami pomocí jimi určené osoby

- administrativní úkony vedené matrikářkou

- příchod na místo obřadu

- obřad

- gratulace svatebčanů

- možnost fotografování

- odchod z místa obřadu

- fotografování v exteriérech zámeckého parku

Časový harmonogram je nutno dodržet - celková doba svatby (od zahájení před místem obřadu až po odchod novomanželů) je maximálně 45 min!

Pokud je harmonogram v některém bodu narušen (např. pozdním příjezdem), musí být operativně zkrácen.

Možnost realizace jiných obřadů:

zásnuby, stříbrná, zlatá a diamantová svatba, křest

 Fotografování svatebčanů v zámeckých interiérech:

Fotografování je omezeno počtem 4 osob vč. novomanželů + 1 fotograf. Natáčení na videokameru není povoleno.

Rezervace je nutná nejpozději týden před svatebním obřadem, platba nejpozději 1 den před obřadem. Cena 2.420,-Kč vč. DPH 21%.

V určených interiérech je třeba upřednostnit návštěvnický provoz a řídit se pokyny pracovníka zámku.

Fotografování je omezeno časovým limitem 30 minut.

Nejpozději 30 minut po skončení obřadu je třeba se přihlásit na správě zámku (zvonek u hlavní brány), případně v pokladně zámku, jinak je rezervace zrušena a poplatek není možné vrátit.