Chov medvědů na Konopišti má dlouhou tradici. První medvědy si pořídili v polovině 19. století Lobkovicové a arcivévoda František Ferdinand d´Este v tradici pokračoval.

V současnosti se na Konopišti chová vzácný druh medvěda ušatého (himalajského).