Přednáška na Konopišti: Šťastné spojení z lásky - manželství Marie Terezie a Františka I. Štěpána Lotrinského

Vzdělávání

Přednáška ke 300. výročí narození Marie Terezie s panem Jindřichem Forejtem, kurátorem výstavy.