První letní memoriál Františka Štěpána Lotrinského na zámku Konopiště

Společenská akce

Sportovně-zábavný celodenní program k poctě císaře Františka Štěpána Lotrinského, završený koncertem v Růžové zahradě. Záštitu nad touto akcí převzal velvyslanec České republiky v Rakousku pan Jan Sechter.