Žofie Chotková - milovaná žena následníka trůnu

Netradiční prohlídka

  • Konopiště ()
  • 1. 7. 2020
  • 18.00–19.30

  • 1. 7. 2020–1. 7. 2020
  • 18.30–20.00
  • 320,- Kč

Na výročí svatby arcivévody Františka Ferdinanda d´Este a vévodkyně Žofie z Hohenbergu, roz. Chotkové je připravena mimořádná prohlídka západního křídla zámku, kde se nalézaly vévodčiny soukromé pokoje. Tato část zámku není jindy přístupná pro veřejnost. Návštěvníci si během prohlídky poslechnou krásný příběh lásky arcivévody a následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este k české hraběnce.

Na prohlídku je nutná předchozí rezervace.