Přednáška na Konopišti „"Potomci císaře Karla I.“

Přednáška

„Karel I. – konec 650 let trvající vlády habsburské dynastie a život v exilu“

V letošním roce uplyne 100 let od zániku rakouské monarchie a vzniku samostatného československého státu. Posledním českým králem byl Karel I., o jehož životě bude přednášet pan Jindřich Forejt, kurátor výstavy na zámku Konopiště "Karel I. - známý a neznámý poslední český král".

Rezervace: konopiste@npu.cz, 317 721 366