Sváteční večer na Konopišti, věnovaný vévodkyni Žofii z Hohenbergu.

Společenské akce

Na svátek Žofie ve středu 15. května pořádáme od 18:00 sváteční večer, věnovaný vévodkyni Žofii z Hohenbergu, roz. hraběnce Chotkové, kde si můžete vybrat mezi dvěma prohlídkovými trasami; buď III. okruh s kastelánem ze zámku Zákupy Mgr. Petrem Weissem, kde se konala svatba arcivévody Františka Ferdinanda s Žofií Chotkovou. Pan kastelán má spoustu doplňujících zajímavostí a je velice příjemný vypravěč. Nebo do západního křídla, apartmá Žofie, které se běžně neukazuje a loni jsme jím prováděli při večerních prohlídkách. Obě prohlídky začínají současně a po nich následuje ve svatebním salonku koncert - Milostné a mariánské písně středověké a renesanční Evropy (zpěvy trubadúrů, truvérů, sefardské balady, poutnické písně aj.). Účinkují: Hana Sar Blochová: zpěv, harfa, psalteria, Přemysl Vacek: loutna.

Malé občerstvení a na závěr překvapení.