Měsíční svit - vzpomínkový koncert k poctě arcivévody Františka Ferdinanda d´Este

Klavírní koncert v hudebním salonku spojený s prohlídkou arcivévodových soukromých komnat a zámecké kaple.