Španělský večer na Konopišti

Cesta Františka Ferdinanda d´Este do Španělska v roce 1906 - vzpomínkový večer na Konopišti

Arcivévoda František Ferdinand d´Este byl jako čestný host a zástupce Rakousko-uherské monarchie pozván na svatbu španělského krále Alfonse XIII. s hesenskou princeznou Viktorií z Battenbergu. Ta se konala v Madridu dne 31. května 1906. Přesně po 113 letech se na zámku Konopiště slavnostně otevřela výstava, která tuto celoevropskou událost připomíná. Vzácné vzpomínkové předměty, jež si majitel zámku přivezl ze své cesty do Španělska a které nebyly dosud vystaveny, odkazují nejen na samotný slavnostní akt, ale též dokládají dramatický průběh ceremoniálu. Okamžik, kdy anarchista Mateu Morral zaútočil na pár bombou schovanou do kytice.

K příležitosti otevření výstavy správa Státní zámku Konopiště ve spolupráci s ÚPS Střední Čechy uspořádala Španělský večer. Úvodní slovo pronesl Jeho excelence, velvyslanec Španělského království v České republice, Ángel Lossado Torres Quevedo, jenž převzal nad projektem oficiální záštitu. Akce se osobně účastnili i velvyslankyně Mexika, Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez, velvyslanec Argentiny, Roberto Alejandro Salafia a velvyslanec Brazílie, Marcio Florencio Nunes Cambraia.

Po slavnostním zahájení prof. Štěpánek návštěvníky seznámil s vybranými uměleckými předměty z konopišťské sbírky a přiblížil jejich vazby ke španělskému umění. Dr. Milena Hajná připomněla přednáškou Císařští vyslanci v Madridu a jejich rezidence v českých zemích dobové diplomatické a kulturní vazby mezi střední Evropou a Iberským poloostrovem. Představila tak i důležitou spolupráci se španělským Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas v Madridu, kterou Národní památkový ústav navázal v rámci úspěšného mezinárodního projektu Šlechta českých zemí v evropské diplomacii v roce 2018.

Slavnostní večer uzavřel koncert španělské hudby a tanečního vystoupení Flamenco a pro hosty byly připraveny dva chody ze svatebního menu španělského krále Alfonse XIII.

Touto akcí se Státní zámek Konopiště zároveň připojil k oslavám 100. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Španělským královstvím a Českou republikou, které si v letošním roce připomínáme.

Výstava arcivévodových suvenýrů ze svatby bude v obrazové galerii na 3. okruhu od 31. května do konce letošní návštěvnické sezóny.