Dny evropského dědictví nabídnou v září na vybraných památkách speciální program

Ve dnech 11.–19. září 2021 proběhnou na vybraných státních památkách ve Středočeském, Ústeckém a Karlovarském kraji Dny evropského dědictví. Při této příležitosti jsou naplánovány speciální prohlídky běžně nepřístupných prostor, oživené kostýmované prohlídky nebo odborné přednášky. Národní zahájení EHD s tématem Památky pro všechny se koná v pátek 10. září v 19 hodin v Uherském Hradišti. Seznam zapojených státních památek s konkrétními programy je k dispozici na webu Národního památkového ústavu.

Dny evropského dědictví ve dnech 11.–19. září 2021 na památkách ve Středočeském, Ústeckém a Karlovarském kraji

Zámek Kynžvart

Na sobotou 11. září od 14 do 15.30 je připravena pro návštěvníky tzv. Metternichova mineralogická sbírka. Programem provede mineralog Martin Bohatý, specialista na historické mineralogické sbírky. Metternichova mineralogická sbírka o několika tisících kusů patřila spolu s paleontologickými exponáty do přírodovědného oddělení historického Kynžvartského zámeckého muzea. Reinstalace kabinetu přírodnin probíhala ve spolupráci s Národním muzeem v Praze. Doporučujeme rezervaci.

Zámek Duchcov

Zámek Duchcov nabídne od 11. do 12. září speciální prohlídky běžně nepřístupných prostor zámku. Prohlídky valdštejnského sklepení na Duchcově budou začínat v 10.00, 12.30 a 15.00. Termín a čas si mohou návštěvníci rezervovat telefonicky.

Klášter Sázava

Pro velký zájem o speciální prohlídky od sklepů přes půdy až na vyhlídkovou věž před chystanou obnovou a rekonstrukcí těchto prostor včetně neorenesanční věže zve správa kláštera Sázava 18. září od 10.30 do 14.30 na netradiční prohlídky s vyprávěním po běžně nepřístupných prostorách. Návštěvníci prozkoumají klášterní sklepení, krovy střech klášterního konventu, objeví zapomenutý erb a pokochají se vyhlídkou z neorenesanční věže nad konventem. Nebude chybět ani krátká procházka pod nově objevenými a restaurovanými obrazovými příběhy v ambitu kláštera.

Zámek Stekník

Zámek Stekník si připravil na 18. září přednášku s videoprojekcí na téma Středověk na Stekníku aneb nové archeologické nálezy v areálu zámku. S novými poznatky, např. nálezem barokní únikové chodby a dalšími poznatky ve 13 hodin seznámí archeolog Národního památkové ústavu Roman Brejcha. Doporučujeme rezervaci e-mailem nebo telefonicky. Program není vhodný pro děti do 6 let. V uvedený den budou otevřeny všechny prohlídkové okruhy.

Zámek Velké Březno

V sobotu a v neděli 18.–19. září od 10 do 17 hodin zámek Velké Březno ožije v hraných scénách pravdivým příběhem, který se zde stal před sto lety. Zámek Velké Březno se zapojuje do Dnů evropského dědictví pravidelně – už od dob vzniku akce. Pokaždé připravuje hrané scény z bohaté historie zámku zahrnující množství rolí, unikátních kostýmů, a zejména silným příběhem, který nenechá oko suché. Letos je připraven příběh s názvem Poslední svatba. Jak už název napovídá, děj se točí okolo sňatku posledního hraběte Chotka, který se ženil v roce 1921. Na sobotní noční prohlídky, které začínají od 20 hodin, je nutná rezervace.

 

Další akce pořádané v září na památkách ve Středočeském a Ústeckém kraji

Zámek Libochovice

Dne 25. září se na zámku v Libochovicích uskuteční v rámci projektu Rok osvícenské šlechty přednáška historičky Mgr. Kristýny Jandové z Regionálního muzea v Mikulově. Přednáška nese název Carl Joseph Agricola – portrétní umělec ve službách rodu Dietrichsteinů. Agricola byl německý malíř, rytec a známý miniaturista, vrcholný představitel vídeňského portrétního umění první poloviny 19. století. Prezentovány budou vybrané rodinné portréty Dietrichsteinů ze sbírek Regionálního muzea v Mikulově a Státního zámku Libochovice. Přednáška se uskuteční v sala terreně od 14 hodin, poté bude následovat prohlídka portrétů v interiérech zámku.

Zámek Ploskovice

Zámek Ploskovice nabídne v neděli 26. září prohlídku parku s botanikem, a to od 10.30 do 13.00. Návštěvníci se dozvědí, jak vypadal park v 18. století, jakými změnami v historii prošel nebo která původní flóra se dodnes dochovala. Prohlídky jsou vhodné nejen pro dospělé, ale i pro děti. Parkem vás provede botanik z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity a dlouholetý průvodce Pavel Zdvořák.

Zámek Konopiště

Na svátek sv. Václava – 28. září – jsou odpoledne a navečer mimořádně připraveny prohlídky věže Václavky od suterénu po krov, tedy míst, kam se návštěvníci jindy nemají možnost dostat. Na prohlídku věže je nutná předchozí rezervace. Tato věž zůstala zachována z velké části v podobě, jakou měla při zakládání hradu ve 13. století. Nejslavnější vězeň, který v ní pobýval, byl český král Václav IV.

Zámek Krásný Dvůr

V úterý 28. září se od 17 do 19 hodin uskuteční tradiční Krásnodvorský koncert pozdního léta. Ve Velkém sále zámku vystoupí pěvecký sbor Egeria.